3 Bình luận
  • meohoang194
    Thật sự Danviet làm cái vid này hơi "thâm", trong đó xoáy liên tục vào ý niệm "Thiếu chỉnh chu" từ việc lựa chọn tên, việc định hướng sẽ làm gì, dự án quyết liệt đến đâu, chuẩn bị kĩ càng hay không? Blah blah.
  • sligkt
    Sử dụng app trên điện thoại Redmi Note 7 còn hay bị đá ra lắm. Cũng mong là thành công.
Website liên kết