16 Bình luận
  • cmcc
    @lilian_hoang ngồi ăn tiền chứ làm gì, ông thẩm phán này hỏi vậy mà cũng hỏi được, chẳng hiểu ông ngồi đó làm gì
Website liên kết