2 Bình luận
  • ducmanno1
    "Riêng trường hợp ngư dân tham gia đánh bắt thủy sản ở nước ngoài thì không nằm trong phạm vi áp dụng của nghị định nên không có cơ sở để xử lý"
    Hi vọng là đưa cao đánh khẽ.
  • jonslow
    Con này giữ lại nghiên cứu, lai giống bán cho mấy hồ câu thì hay. Mấy ông biết mà vẫn ăn thì không biết có tội không nhỉ?
Website liên kết