1 Bình luận
  • TKM
    Ảo tưởng vừa thôi. Các ông nghĩ các ông to lắm hay sao mà quyết định được cầu thủ vào sân ở một trong những giải lớn nhất châu Âu
Website liên kết