6 Bình luận
  • atcm
    Đây là cuốn sách/truyện duy nhất mình đọc bản ebook trước, sau đó mua sách giấy để cất lại, khi vừa mua kindle thì lại tìm bản mobi để cho vào kindle đầu tiên.

    Sau thành công của cuốn này thì ở VN cũng có những tác giả "học tập" theo cách gom những stt thành sách, nhưng nói chung là đều dở, không đọc nỗi. "Ngang qua thế giới của em" nếu là đàn ông 30-40 tuổi có lẽ là đọc thấm nhất, có những câu chuyện tuy không cùng hoàn cảnh xã hội để có thể hoàn toàn hiểu được, nhưng cứ như thấy bản thân ở trong đó.
  • Donkeyhotel
    Trưởng thành là một điều tốt và thật chẳng dễ dàng. Với mình thì trưởng thành chẳng có gì là đáng buồn cả, chỉ đáng buồn nếu bạn đã qua thời tuổi trẻ mà vẫn chưa tìm được lẽ sống cho riêng mình!
Website liên kết