1 Bình luận
  • chien_png91
    Dù chúng ta ko cùng một nhà nhưng chúng mình sẽ hẹn nhau lên cùng một chuyến tàu Trên Cao để vào Cát Linh uống Lẩu, ăn Rượu, rồi lại sẽ chuyến tàu ấy đưa chúng ta về với bản.
Website liên kết