1 Bình luận
  • Vilkatas1612
    vấn đề là không có tí nào giá trị thực tiễn

    giống như làm ô tô vậy, thiết kế giống siêu xe chả có gì là khó, nhưng sao không ai làm? Vì nó không thực tiễn!
Website liên kết