1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Chưa hiểu tại sao phải đưa xe vào hợp tác xã để mất không 1 năm phí cho htx làm gì luôn. Xe tải cty mà củng phải vào htx
Website liên kết