32 Bình luận
  • HansNam
    Virus này mà sang Ấn Độ thì toang
  • kekin
    Và VN là chuyên gia đi ỉa xong không rửa tay. D**, 2020 rồi mà đi nhà vs trong building các công ty toàn elite mà thấy cái tệ nạn này hàng ngày.
Website liên kết