1 Bình luận
  • Langtu2000
    Lại Nhật Bản, phát mệt
    Đùa chứ xã hội mà không làm người dân phát huy cái nhân bản, hướng tới sự trượng nghĩa, điều tốt đẹp thì chả phải xã hội đáng vứt đi hay sao?
Website liên kết