18 Bình luận
  • Tom_Jerry
    Gần 1 nửa thế kỷ sau chiến tranh đã trôi qua, và ngôi sao này vẫn đang lên. Thật là kỳ diệu
Website liên kết