1 Bình luận
  • ken_
    Ngày mà Hồng Anh bị bắt mình đã nói về cái này rồi. Giờ Hồng Anh được thả ra rồi, thì mới đưa ra xử và lên báo. Thôi đi sớm chứ ko để kéo dài thì hỏng hết thế hệ sinh viên
Website liên kết