1 Bình luận
  • SamSam
    Bà Lesper gợi ý phòng trưng bày giữ nguyên hiện trạng của tác phẩm nghệ thuật bị phá hỏng, coi đó như là "sự tiến hóa" của tác phẩm
Website liên kết