1 Bình luận
  • katanoha
    Đang trung bình 2k-3k/ngày, tự dưng nhảy 1 phát tăng vọt. Khả năng là "bù lỗ" cho số liệu báo cáo trước đây. Với cả thời gian xét nghiệm ngày càng rút ngắn thì số lượng phát hiện chắc vẫn tiếp tục tăng cao.
Website liên kết