2 Bình luận
  • iamdung
    Ngân sách tỉnh sau khi nộp về TW họ tự cân đối được thì họ tặng người dân trên địa bàn tỉnh mình thấy cũng tốt mà. Người dân ở đó là người tạo ra các giá trị ấy, họ có quyền được hưởng chứ?
    • soskhanh
      @iamdung dĩ nhiên em không phản đối việc các tỉnh thành chi tiền. Nhưng em thấy vụ này có mùi thực sự.
Website liên kết