25 Bình luận
  • tatthang
    @chaududan vẫn tin là dân thường ở Mỹ có quyền chọn à đại cử tri đại diện cho tầng lớp nào, ứng viên tổng thống là tầng lớp nào, tiền đâu đi vận động tranh cử, thành tổng thống rồi có bảo vệ quyền lợi cho những thằng ủng hộ tiền mình không
Website liên kết