2 Bình luận
  • TanNg
    EU nó chưa đóng cửa biên giới.
  • ChuHung
    Nhu yếu phẩm chắc vẫn nhận thôi, như thực phẩm chẳng hạn còn mấy cái làm đẹp như quần áo, giy dẹp thì chắc ảnh hưởng rồi
Website liên kết