34 Bình luận
  • contranos
    @vn_forest lo ở bển lấy quốc tịch sau này bác ấy còn hạ cánh sang chứ về làm củi chung hay gì :v
Website liên kết