1 Bình luận
  • 247az
    Lúc này là lúc các chính phủ nước giàu trả lời câu hỏi "nhiều tiền để làm gì?"
Website liên kết