2 Bình luận
  • hiall
    Mấy nhạc sỹ thọ thật!
  • Chungvnid
    Vĩnh biệt nhạc sĩ Phong nhã, vtv nói ông cũng là người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
Website liên kết