3 Bình luận
 • chemgio
  Ngày xưa vạ vật ở ngõ này nhiều ra phết
  • chemgio
   E nói thật lại bảo e chém, xưa tán bé ĐHSP ở ngõ này, xinh nhắm
 • gemkids
  Thật là 1 ngày đáng buồn , ức chế
Website liên kết