26 Bình luận
  • VTV
    Đọc cứ tưởng chính phủ VN hỗ trợ Mỹ nhưng thực ra cũng chỉ là phi vụ làm ăn đơn thuần
  • matocnhoi
    "our friends in VietNam" nhé, éo liên quan đến Viet Nam gov đâu,
    nói chung là VN ko có vai trò gì trong cái tweet kia
Website liên kết