23 Bình luận
  • BlackWidow
    A nên đầu tư vào mảng điện gió, chắc chắn sẽ hiệu quả!
  • dominhquan
    CEN trả lương không cao cho nhân viên sale, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào hoa hồng nên thị trường không có giao dịch nhiều nhân viên cũng nghỉ chứ cần gì sa thải...
Website liên kết