3 Bình luận
  • the_developer
    dịch thì dịch, nhưng chính trị cũng éo chừa dịch ra
  • panasonic01
    Đang cần một con dê để tế thần
  • poeye
    Vậy sao TQ ko đứng ra làm người hùng cứu thế giới như cách họ đang muốn làm. Hoặc chia sẻ với Mỹ tỷ lệ tương đương là nền kinh tế hàng đầu thế giới nhỉ.
Website liên kết