6 Bình luận
 • hiall
  Nhà tao còn nhiều. Trả bớt vài cái để giấu mấy cái còn lại.
 • vn_forest
  Nhiều người đương chức, cất cao giọng đạo đức, lúc về hưu mới lòi mặt lưu manh. Do giáo dục trong quá trình trưởng thành cả.
  • TuanNg
   @vn_forest khi đương chức đương quyền thì ng xu kẻ nịnh, đánh phát rắm xịt các em đều khen thơm. Đến khi về hưu nghĩ mình vẫn trên đỉnh cao, vẫn giữ cái phong thái rắm mình vẫn thơm. E nghĩ là do bị cái quyền hành che mắt
  • Scouter
   @tuanng về hưu mà kịp cất nhắc thằng đệ lên thì chắc còn nhờ vả nó được
 • top1234
  Lên báo giờ sợ hơn lên phường đối với "một số người"
Website liên kết