11 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Năm 2011 ông Nguyễn hoà Bình là Viện trưởng VKSND tối cao. Ông bác đề nghị kháng cáo và đề nghị bác đơn xin giảm án tử hình. Và hôm nay ông lại là Chánh án của phiên toà lại chính là người tiếp tục đẩy HDH vào cửa tử.
Website liên kết