1 Bình luận
  • TKM
    Cùng lusc đó Pháp cũng làm một bản bé hơn và gửi sang Việt Nam và đặt trên đỉnh tháp rùa ở hồ Gươm, dân Việt gọi là tượng đầm xoè. Đến 1945 thì bị giật đổ.
Website liên kết