2 Bình luận
  • peganodev
    Tính mình hướng nội thì sao nhỉ, ngồi nói chuyện một lúc là thấy mệt rồi, chỉ thích làm việc yên tĩnh thôi
Website liên kết