3 Bình luận
  • cryptovn
    Cho vay xác định mất tiển mất bạn luôn cho nó vuông. Đi đòi như đi ăn xin
  • captain_vn
    Tôi cũng mất đi 1 người bạn thân vì họ rất mờ mịt trong tiền bạc.
  • TMA
    Cho thằng cột chèo mượn 100tr không lấy lãi. Giờ đòi tiền nó đòi chém tôi
Website liên kết