1 Bình luận
  • downfall
    Nói chung hồ thuỷ lợi mà 600k mét khối nước thì là hồ bé xíu, 10 mét nước 6ha mặt nước, 6ha chỉ kà 200*300 mét thôi. Vỡ cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Website liên kết