36 Bình luận
  • Scouter
    @quaiquy thế là đi Bỉ ko những vô ích mà còn thắng lớn à bác
  • b_y_
    vợ CP mình nhìn cũng kết, mặt rất sáng, kiểu thông minh
  • SuperSliver
    @thinhvt, @howto, @taymonkhanh Hải dính phải team của Trắng và Đắc Văn, chung với Dũng pee và Đức Chinh, chuyên câu view tạo lùm xùm để bơm thổi. Hồi xưa ku Dũng đã ăn hành với team đó rồi, Đức Chinh cũng dính vụ chửi cả fan.
Website liên kết