19 Bình luận
  • ConCoVN
    @signorev kỳ nào cũng phải có 1 vài bác như thế này trúng cử nhé, như thế mới có tiếng nói khác đôi chút để thu hút dư luận, quan trọng là ít quá không thay đổi được gì
  • Golem
    Ai là thế lực thù địch, ai là phản động ... rồi lịch sử sẽ phán xét
  • signoreV
    Chắc bác này kì bầu cử tới không qua nổi vòng gửi xe, nhầm vòng hiệp thương mặt trận
Website liên kết