1 Bình luận
  • TanNg
    Đã tồn tại được và có lợi nhuận thì ai cần giảm làm gì nữa. Giảm VAT 2% là hợp lý nhất.
Website liên kết