2 Bình luận
  • cuong205a
    bàn dài thì ổn
    .
    bàn tròn , ghế loại này mau hỏng lắm, yếu nhớt. Nên chọn vật liệu lại. Tham khảo bọn Trung Nguyên với Runam
Website liên kết