10 Bình luận
  • K2T2
    Không sao đâu. Nói chung không cần nhan cánh chỉ cần lao trúng đích là được
  • minute9999
    Đấy các bác cứ chê Vịt ngang giờ thấy chúng ta vẫn còn tốt chán, cứ hãy nhìn xuống đừng nhìn lên vì chúng ta luôn cúi mặt nhìn lên rất dễ mỏi cổ
  • thuanpb68
    Nó có sang Việt Nam làm việc không vậy
Website liên kết