3 Bình luận
  • chim_co_lin
    vote mạnh điều này
  • minhdtb
    vụ này ok nhưng những vụ nghiêm trọng hơn như vệ sinh an toàn thực phẩm thì thấy luật vẫn nhẹ nhỉ
  • dongtataydoc88
    dọa thế thôi, chứ xly cc. Hàng lậu cũng thế, phạt hành chính thôi :v. Có cu cậu Lào Cai kia thì hơi đen, làm to quá, chắc phải bóc lịch
Website liên kết