5 Bình luận
  • kunboi256
    Tạp chí Bleacher làm cái video này viral vãi, trên các nền tảng khác cũng mấy triệu views
Website liên kết