1 Bình luận
  • kedienro
    Bọn TQ bán thuốc trừ sâu cho VN để VN hết cá tôm trên đồng ruộng đây mà, thật là 1 lũ thâm độc.
Website liên kết