1 Bình luận
  • HansNam
    nếu xem video full trong link bài viết thì ý bà ấy đang nói dữ liệu và nghiên cứu khoa học đang ủng hộ việc mở cửa trường học chứ không phải khoa học không nên cản đường chúng tôi
Website liên kết