3 Bình luận
  • qsilk
    Nếu Mỹ không xâm lược VN, không bắt tay với TQ thì giờ này thế giới chắc có lẽ chẳng biết đến con Covid 19 là con gì.
  • hdn
    Nếu đảng cộng sản Mỹ làm cách mạng thành công thì cả thế giới đã thái bình, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu từ lâu rồi.
Website liên kết