2 Bình luận
  • kspm
    ---
    Bài dịch mà không để nguồn, bất cẩn quá ta
    ---

    Em thấy mục tiêu của Son không hẳn là chi phối hay kết nối gì cả, mà là kiếm thật nhiều tiền, quá ổn
Website liên kết