2 Bình luận
  • TKM
    Điều đáng chú ý là mạng lưới này sử dụng khuôn mặt do AI tạo ra với mục tiêu để truyền bá thông tin tuyên truyền của chính phủ trên nền tảng mạng xã hội này.

    Vãi tít, tưởng bọn tàu đạt đc trình đó thì ảo quá
Website liên kết