4 Bình luận
  • Ice
    Uây. Nữ cướp. Lại còn rất bình tĩnh uy hiếp, cả đếm tiền xếp tiền lẫn chạy đi có 5ph. Xe lại đợi sẵn ngoài (không hiểu sao lại là taxi?). Tính toán tỉ mỉ đến thế sao lại chạy đi bằng taxi (
  • hoanggiang
    Và em đã bị bắt. Thời đại bây giờ camera khắp nơi, muốn chạy cũng khó.
  • ducmanno1
    Có vụ nào chưa bị bắt không các bác? Kiểu cướp ngân hàng ở VN là cố tình để vào tạm lánh trong tù hay sao ấy chớ
Website liên kết