46 Bình luận
  • tuanna0703
    Trung bình mỗi tháng tiêu 3 triệu. Vote thiến thằng chồng
  • tuanna0703
    @huongtruong Khả năng mẹ í cầm tiền của chồng cho thằng chồng thấy sống có ý nghĩa (bỏ tiền nuôi vợ con) chứ mẹ í có thu nhập từ bán hàng nữa.
Website liên kết