16 Bình luận
  • signoreV
    @soskhanh ở VN thì sao nhỉ. Tài sản quốc gia, tịch thu nhốt vô lồng à
  • TuanNg
    @signorev ở VN thì chỉ có ma túy dưới nhà là của mình thôi bác . Chứ đào đc vàng lên là của quốc gia nhá
Website liên kết