12 Bình luận
 • NAD
  Có một thời để sinh ra và chết đi, có một thời để yêu thương và đau khổ, có một thời để hát và nhảy múa, có một thời để hôn và để được hôn, có một thời để tìm kiếm và tìm thấy, có một thời gian để có tất cả và sau đó mất tất cả. Thời gian để sống và để chết

  https://ltus.me/Wdx

  25/11/2005 George Best
  25/11/2016 Fidel Castro
  25/11/2020 Diego Maradona
Website liên kết