18 Bình luận
  • alonso_
    @vadaihiep Công ty vợ em áp dụng từ lâu rồi mà bác. Kiểu trong 1 tháng chị em có 3 ngày được về sớm 30 phút. Không cần biết đèn xanh, vàng hay là đỏ
  • sinhzun
    @signorev Nghỉ thì không tốt cho gia đình (ở nhà mắng chồng mắng con), đi làm thì không tốt cho công ty (cau có với khách hàng đồng nghiệp), như nào cũng không nên khuyến khích ạ
Website liên kết