18 Bình luận
  • contranos
    @vuhungkt88 thế lại phải mất công định nghĩa thế nào là đè, thế nào là nhéo. Hát với âm lượng bằng bao nhiêu % so với nền, rồi đếm xem hát bao nhiêu chữ bỏ bao nhiêu chữ... Thôi nhép thì gọi nhép quách đi cho xong Ca sỹ có lực thì đã live ko cần đè
Website liên kết