1 Bình luận
  • ongnau
    Không phải tất cả tiền đều tiết kiệm, nhưng phải 1 số tiền dự phòng trong tài khoản (ví dụ khoảng tiền sống được trong 3 tháng mà không cần đi làm chẳng hạn).
Website liên kết