7 Bình luận
 • kingcomnam
  Vote bỏ mừng tuổi. Chả ra thể thống mẹ gì, tiền chao đi chao lại mất thời gian. Làm khó người lớn, làm hư trẻ con.
 • henryford
  Yên tâm câc cháu có tiền thối lại
 • kingcomnam
  Vote bỏ mừng tuổi. Chả ra thể thống mẹ gì, tiền chao đi chao lại mất thời gian. Làm khó người lớn, làm hư trẻ con.
  • Lazy_Girl
   @kingcomnam công nhận mừng tuổi giờ biến tướng quá
   Nhà e mừng tuổi các cháu có 20k bị nhìn kiểu khó nói lắm
  • TanNg
   @lazy_girl, @kingcomnam mừng tuổi vẫn là tập tục có ý nghĩa của nó, có tiền thì đem cho các cụ, các cháu họ hàng nghèo hơn cũng hay.

   Cái trò cho đi cho lại nó vẫn khó chịu như thế từ lâu nay. Quan trọng là mình có can đảm làm theo cách riêng không, nếu không đủ can đảm thì cứ vui vẻ làm theo thông lệ, còn không thì làm đại theo ý mình đi.

   Giờ nhiều người cho tiền vào cái phong bao, lúc mừng không biết là bao nhiêu. Cũng hay.
 • dokiet2003
  Vậy cuối năm các cây ATM cũng nhả ít tờ 500k ra nhé !
 • Fej
  Siết chặt để cò làm giá cho dễ chứ đc tích sự gì, muốn đổi tiền lẻ số lượng lớn bao nhiêu cũng có nhan nhản ra
Website liên kết